Voorwerpen plaatsen op openbare grond

Wilt u langer dan 2 weken een steiger, (schaft)keet, container of ander object plaatsen op de openbare weg? Dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld bouwmaterialen op een parkeerplaats in het centrum, trottoir, fietspad of groenstrook wilt zetten. Of wanneer u een straat geheel of gedeeltelijk af wilt sluiten voor werkzaamheden.

Vergunning aanvragen

Zowel bedrijven als particulieren moeten een vergunning hebben voor het gebruiken van een openbare plaats. U moet deze minimaal 3 weken van tevoren aanvragen met het formulier hierboven bij 'direct regelen'. Stuur hierbij de volgende zaken mee:

 • Een situatietekening.
 • Een verkeersplan, als u een straat geheel of gedeeltelijk afsluit. In dit plan geeft u informatie over de afsluiting, een evenuele omleidingsroute en andere veiligheidsmaatregelen.
 • Eventueel foto’s ter verduidelijking, ook als u bijvoorbeeld aan wilt tonen dat het trottoir ter plaatse al beschadigd is.

U ontvangt de vergunning zo snel mogelijk. Bij twijfel nemen we binnen 2 weken contact met u op.

Soms alleen melding

Laat u de spullen niet langer dan 2 weken staan? Dan is een melding meestal voldoende. Vul hiervoor ook het formulier hierboven bij 'direct regelen' in. Zorg er dan voor dat het meldingsformulier minimaal 5 werkdagen van tevoren bij ons binnen is. Aan de hand van de vragen in het formulier kunt u nagaan of een melding voldoende is.

Kosten

Het aanvragen van een vergunning voor het gebruik van de openbare plaats kost € 45,50. Daarnaast betaalt u precario voor het gebruiken van de openbare grond.

Tot en met 25 m2 betaalt u:

 • € 38,10 per week
 • € 97,35 per maand
 • € 647,55 per jaar

Vanaf 25 m2 tot en met 100 m2 betaalt u per 5 m2:

 • € 5,25 per week
 • € 10,60 per maand
 • € 63,40 per jaar

Voor elke volgende 100 m2 betaalt u:

 • € 10,60 per week
 • € 26,45 per maand
 • € 105,80 per jaar

Daarnaast betaalt u een waarborgsom van minimaal € 500 als er grote kans op schade is. Als u klaar bent met de werkzaamheden en alles is nog in de oude staat, storten we de waarborgsom terug.

Een melding kost niets.