Alcohol schenken tijdens bijzonder evenement

Wilt u tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een muziek- of sportevenement, zwak alcoholhoudende drank (minder dan 15% alcohol) schenken? Dan heeft u toestemming (ofwel een ontheffing) nodig van de gemeente. Meestal mogen alleen horecazaken met een drank- en horecavergunning alcohol schenken. Alleen onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder vergunning, maar met ontheffing, zwak alcoholhoudende drank te verstrekken.

Aanvraag

Vraag uw ontheffing aan met het Formulier aanvraag ontheffing schenken alcohol (pdf, 262kB).

Voor het schenken van alcohol tijdens een niet door u georganiseerd evenement, kunt u zich melden bij de organisator van dat evenement. Deze organisator vraagt de benodigde vergunningen aan.

Voorwaarden

De ontheffing kan alleen worden verleend als er sprake is van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid.
 
Degene die verantwoordelijk is voor het schenken van alcohol:
  • is minimaal 21 jaar;
  • moet persoonlijk op genoemde locatie aanwezig zijn.

Aan deze ontheffing zijn daarnaast de volgende voorwaarden verbonden:

  • op de locatie moet leesbaar en zichtbaar worden gemaakt dat aan personen jonger dan 18 jaar geen alcohol wordt verstrekt;
  • tijdens het evenement mag geen sterke drank aanwezig zijn; 
  • personen jonger dan 18 jaar mogen geen alcohol verkopen of verstrekken;
  • personen die dronken zijn of door hun gedrag aanstoot geven, moeten worden tegengehouden of verwijderd;
  • barmedewerkers zijn verplicht om de leeftijd van de koper van alcoholhoudende drank te controleren als de barmedewerker twijfelt of de koper minimaal 18 jaar oud is. Dit geldt ook voor indirecte verkoop van alcoholhoudende dranken;
  • tijdens het evenement moeten ook alcoholvrije dranken verkrijgbaar zijn voor het publiek.

Kosten

De ontheffing voor het schenken van alcohol kost € 27,10.