Feest van bedrijf of café

Heeft u een bedrijf of café en wilt u hier een enkele keer een feest houden waarbij de geluidsnormen worden overschreden? Dan moet u deze activiteit melden.

Heeft u een bedrijf in de binnenstad van Zutphen of in het dorpscentrum van Warnsveld, dan mag u maximaal 4 keer per jaar een feest organiseren. Bedrijven buiten de binnenstad of dorpskern mogen dit maximaal 2 keer per jaar.

Melden

U kunt een melding doen met het digitale meldingsformulier incidentele festiviteit (DigiD nodig). Deze melding moet 2 weken vóór de geplande datum binnen zijn.