Snuffelmarkt organiseren

Direct regelen

Wilt u een snuffelmarkt organiseren in een gebouw dat openbaar toegankelijk is? Dan moet u dit vooraf melden aan de gemeente. Met een snuffelmarkt bedoelen wij een markt (handel) in met name tweedehands en incourante goederen en/of het aanbieden van diensten.

Een melding doet u met het digitale meldingsformulier. Het formuiler moet uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de snuffelmarkt bij ons binnen zijn.

De snuffelmarkt mag geen risico opleveren voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Als dit wel zo is, dan kan de markt verboden worden. U hoort dit binnen 1 week na ontvangst van de melding.