Drank- en horecavergunning

Verkoopt u in uw horecabedrijf, slijterij, vereniging of instelling alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

Voorwaarden

Horeca of slijterij

Voor afgifte van de vergunning gelden de volgende voorschriften:

 • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.
 • Iedere leidinggevende (ook de ondernemer zelf) beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele, is niet uit de ouderlijk macht ontheven en is van goed levensgedrag.
 • Tijdens de openingstijden moet tenminste 1 van de leidinggevenden (zoals vermeld op de horecavergunning) aanwezig zijn.
 • Het horecapand moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen zoals vermeld in het Besluit eisen inrichtingen drank- en horecawet.

Vereniging of instelling

 Voor horecapanden van paracommerciële instellingen, zoals verenigingen en stichtingen, geldt een aantal aanvullende regels:

 • Door het bestuur van een vereniging of stichting moet een bestuursreglement worden opgesteld. Daarin moeten ook regels staan over sociale hygiëne.
 • Minimaal 2 leidinggevenden (leden van de vereniging of stichting) moeten beschikken over een verklaring sociale hygiëne.
 • Barvrijwilligers moeten een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik hebben gevolgd.
 • In de panden van de vereniging of instelling mogen geen bijeenkomsten van persoonlijke aard (zoals bruiloften en verjaardagen) worden gehouden.

Geldigheidsduur

Een drank- en horecavergunning is onbeperkt geldig. Zodra er wijzigingen in het horecabedrijf zijn (bijvoorbeeld nieuwe leidinggevenden, verbouwing) moet de vergunning worden aangepast.

Kosten

 • Het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning kost € 126,75.
 • Het melden van een wijziging van leidinggevende(n) is gratis.

Aanvragen

Horeca of slijterbedrijf

Voeg toe:

 • een exemplaar van de ondertekende arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden (alléén als de leidinggevende geen ondernemer is);
 • een kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs, alleen een geldig paspoort of identiteitskaart) van alle leidinggevenden, dus ook van de ondernemer(s);
 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal 6 maanden oud;
 • bij een nieuwe horecagelegenheid moet u ook een Exploitatievergunning aanvragen;
 • een gedetailleerde (meest recente) bouwtekening van de lokaliteit toe. De tekening toont:
  • minimaal schaal 1:100 waarop duidelijke maten staan aangegeven;
  • informatie over: de lokaliteiten (café, restaurant, cafetaria en eventueel buitenterras) met vloeroppervlakte en plafondhoogte;
  • de plaats waar zich de mechanische ventilatie in de lokaliteit bevindt en het vermogen van deze installatie (in m3/h).

Vereniging of instelling

Voeg toe:

 • een kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs, alleen een geldig paspoort of identiteitskaart) van alle leidinggevenden en bestuursleden;
 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal 6 maanden oud;
 • de statuten van de stichting/vereniging; 
 • een door het bestuur vastgesteld reglement over sociale hygiëne;
 • bij een nieuwe horecagelegenheid moet u ook een Exploitatievergunning aanvragen.
 • een gedetailleerde (meest recente) bouwtekening van de lokaliteit toe. De tekening toont:
  • minimaal schaal 1:100 waarop duidelijke maten staan aangegeven;
  • informatie over: de lokaliteiten (café, restaurant, cafetaria en eventueel buitenterras) met vloeroppervlakte en plafondhoogte;
  • de plaats waar zich de mechanische ventilatie in de lokaliteit bevindt en het vermogen van deze installatie (in m3/h).