Exploitatievergunning voor horeca

Begint u een horecabedrijf of neemt u een horecazaak over? Bijvoorbeeld een restaurant, café, cafetaria, sportkantine, buurthuis of discotheek? Dan heeft u eerst een exploitatievergunning nodig. Deze vergunning is er om overlast voor de omgeving te voorkomen of beperken. Er staan voorwaarden in die te maken hebben met de openbare orde en veiligheid. En zaken zoals de sluitingstijd. Deze voorwaarden gelden ook voor een terras bij de horecazaak.

Exploitatievergunning aanvragen

Wilt u in uw zaak alcohol schenken? Dan vraagt u de exploitatievergunning aan met het online aanvraagformulier exploitatievergunning alcoholschenkende horecabedrijven.

Wilt u geen alcohol schenken? Gebruik dan ook het online aanvraagformulier exploitatievergunning alcoholvrije horecazaken.

In het aanvraagformulier leest u precies welke stukken u mee moet sturen. Aan het einde van het formulier kunt u met een checklist controleren of u alle stappen heeft doorlopen.

Heeft u het aanvraagformulier ingevuld en alle bijlagen compleet? Maak dan een afspraak voor een intakegesprek (contact).

Voorwaarden en bijzonderheden

Bij het beoordelen van uw aanvraag kijkt de gemeente onder andere naar het bestemmingsplan, de openbare orde en de gevolgen op de woon- en leefsituatie van omwonenden. Heeft u een terras, dan kijken we of dit geen gevaar oplevert voor het gebruik van de weg. U krijgt bij de aanvraag ook vragen vanuit de Wet BIBOB. Deze wet voorkomt dat een horecavergunning misbruikt wordt voor strafbare feiten.

Een exploitatievergunning is eerst 1 jaar geldig. Na een evaluatie kunt u daarna een vergunning voor onbepaalde tijd krijgen.

Kosten

Uw aanvraag voor een exploitatievergunning kost € 121,75. Heeft u ook een terras, dan komt hier nog € 20,90 bij. Wilt u een latere sluitingstijd? Dan kost dit € 104,55 extra. Het wijzigen van een bestaande exploitatievergunning kost € 40,40.

Meer weten

Wet BIBOB