Groslijst, systematiek voor selectie van aannemers

Bent u aannemer van civiel- en cultuurtechnische werken? Om uitgenodigd te worden voor meervoudige of enkelvoudige onderhandse aanbestedingen, schrijft u zich in op een groslijst. Dit geldt voor opdrachten op het gebied van cultuur- en civieltechnische werken en daaraan gerelateerde diensten.

Groslijsten zijn lijsten waarop aannemers, dienstverleners en leveranciers staan, die hun kwaliteit hebben bewezen en daardoor in aanmerking komen voor een uitnodiging voor een meervoudige of enkelvoudige onderhandse aanbesteding.

De gemeente Zutphen is samen met de gemeenten Brummen en Lochem gekomen tot een systematiek voor het selecteren van aannemers. In eerste instantie wordt uitgegaan van opdrachten op het gebied van cultuurtechnische en civieltechnische werken en daaraan gerelateerde diensten.

Met deze systematiek zorgen wij dat op een objectieve en transparante wijze de selectie en beoordeling van aannemers kan plaatsvinden en voldaan wordt aan de motiveringsplicht vanuit de aanbestedingswet. Hierbij houden we oog voor het lokale en regionale midden- en kleinbedrijf.

De groslijst (pdf, 1.7MB)

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven? Stuur ons dan een brief met:

Uw aanmelding kan pas in behandeling worden genomen als alle benodigde documenten zijn ingeleverd. U ontvangt van ons bericht wanneer wij u op de groslijst van Zutphen hebben toegevoegd.

Wij beoordelen de aanmeldingen per half jaar. Stuur uw aanmelding daarom voor 1 januari of 1 juli.

Stuur uw inschrijving naar: Gemeente Zutphen, Kristiaan Tent, o.v.v. Aanmelding groslijst, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.