Groslijst, systematiek voor selectie van aannemers

Bent u aannemer van civiel- en cultuurtechnische werken? Om uitgenodigd te worden voor meervoudige of enkelvoudige onderhandse aanbestedingen, schrijft u zich in op een groslijst. Deze groslijst geldt voor opdrachten op het gebied van cultuur- en civieltechnische werken en daaraan gerelateerde diensten. Let op: vanaf 1 maart 2019 is deze systematiek gewijzigd.

Wij beoordelen de aanmeldingen 2 keer per jaar. De volgende beoordeling is op 1 juli. Alle informatie en de inschrijfprocedure vindt u hieronder.

Wat zijn groslijsten?

Groslijsten zijn lijsten waarop aannemers, dienstverleners en leveranciers staan, die hun kwaliteit hebben bewezen en daardoor in aanmerking komen voor een uitnodiging voor een meervoudige of enkelvoudige onderhandse aanbesteding.

De gemeente Zutphen is samen met de gemeente Brummen gekomen tot een systematiek voor het selecteren van aannemers.

Met deze systematiek zorgen wij ervoor dat de selectie en beoordeling van aannemers objectief en transparant is. Ook voldoen we zo aan de motiveringsplicht vanuit de aanbestedingswet. Hierbij houden we oog voor het lokale en regionale midden- en kleinbedrijf.

Inschrijven

De groslijst (pdf, 6.5 MB)

Wilt u zich inschrijven? Stuur ons dan een brief waarin u aangeeft:

 • dat u op de groslijst van Zutphen wilt komen te staan
 • voor welke categorie u zich inschrijft (pagina 26 van de groslijst)

Stuur met uw brief:

Wij nemen uw aanmelding pas in behandeling als alle benodigde documenten zijn ingeleverd. U ontvangt van ons bericht wanneer wij u op de groslijst van Zutphen hebben toegevoegd.

Stuur uw inschrijving naar: Gemeente Zutphen, Kristiaan Tent, o.v.v. Aanmelding groslijst, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

Nieuwe regels sinds 1 maart 2019

Sinds 1 maart 2019 hanteren wij alleen groslijsten voor civieltechnische werken en daaraan gerelateerde diensten. Er is geen groslijst meer voor cultuurtechnische werken en aanverwante diensten. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de groslijstsystematiek:

 1. Een aantal categorieën zijn samengevoegd naar 1 groslijst:
  • de groslijsten ‘rioolreiniging’ en ‘rioolinspectie’ zijn samengevoegd naar de groslijst ‘rioolreiniging en rioolinspectie’;
  • de groslijsten ‘rioolgemalen en drukriool’ en ‘technisch onderhoud rioolgemalen en drukriool’ zijn samengevoegd naar de groslijst ‘reiniging en technisch onderhoud rioolgemaal en drukriool’.
 2. De civieltechnische groslijst 'Klein onderhoud riolering (ontstoppen huisaansluitingen en dergelijke)' is verwijderd.
 3. Alle cultuurtechnische groslijsten zijn verwijderd. Dit waren de volgende lijsten:
  • Verplantwerkzaamheden (bomen)
  • Rooiwerkzaamheden (bomen)
  • Renovatie en kleine groenprojecten
  • VTA controle/ boomveiligheidsinspectie
  • Onderzoek en Advies, Algemeen beheer en onderhoud groen
  • Geografische markt geldt bij toetreding tot een groslijst
 4. Het is nu mogelijk om een ondernemer tijdelijk niet uit te nodigen bij een slechte beoordeling.

De herziening van de groslijstsystematiek 2018 geldt alleen voor Brummen en Zutphen.
Gemeente Lochem behoudt haar eigen systematiek.

Op termijn willen we de groslijstsystematiek softwarematig ondersteunen. Hier voorziet de herziene groslijstsystematiek 2018 al in. Bij invoering dienen alle ondernemers zich opnieuw aan te melden / te kwalificeren. Hierover ontvangt u te zijner tijd bericht. Tot de softwarematige ondersteuning is geïmplementeerd, verloopt de aanmelding voor een groslijst zoals hierboven vermeld.