Groslijst

De groslijstprocedure regelt de selectie van gegadigden voor onderhandse aanbestedingen van vultuur- en civieltechnische werken en daaraan gerelateerde werken. De groslijst is een lijst van leveranciers die in aanmerking komen voor uitnodiging voor een onderhandse meervoudige aanbesteding.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Groslijst pdf, 1MB