Groslijst

De groslijstprocedure regelt de selectie van gegadigden voor onderhandse aanbestedingen van cultuur- en civieltechnische werken en daaraan gerelateerde werken. De groslijst is een lijst van leveranciers die in aanmerking komen voor uitnodiging voor een onderhandse meervoudige aanbesteding. Vanaf 1 maart 2019 geldt een nieuwe systematiek. Dit document is het document dat vanaf 1 maart geldt, maar nu al gebruikt kan worden.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Groslijst pdf, 6MB