Inkoop sociaal domein

Bent u als organisatie betrokken bij de inkoop voor de WMO, Jeugdwet of huishoudelijke hulp? Dan vindt u hier alle informatie die voor u van belang is.

 • Inkoop WMO Begeleiding

  Bent u als organisatie betrokken bij de inkoop voor de WMO? Dan vindt u hier alle informatie die voor u van belang is. Deze pagina is in ontwikkeling en wordt de komende maanden aangevuld.

 • Inkoop Jeugd

  Bent u als organisatie betrokken bij de inkoop voor de Jeugdwet? Dan vindt u hier alle informatie die voor u van belang is.

 • Inkoop WMO Huishoudelijke hulp

  Wilt u als organisatie deelnemen aan het inkoopproces Huishoudelijke Hulp 1 en 2? Dan vindt u hier alle informatie die voor u van belang is.

 • Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

  Alle relevante informatie over de raamovereenkomst Jeugd tot en met 2018 en alles omtrent de integrale inkoop vanaf 2019 (consultaties en overlegtafels)