Inkoop sociaal domein

Levert uw organisatie diensten aan inwoners met betrekking tot WMO, Jeugdwet of huishoudelijke hulp? Dan vindt u hier alle informatie die voor u van belang is om voor een overeenkomst in aanmerking te komen.

 • Inkoop WMO Huishoudelijke zorg (HZ1 en HZ2)

  Wilt u als organisatie deelnemen aan het inkoopproces Huishoudelijke Hulp 1 en 2 (HZ1 EN HZ2)? Dan vindt u hier alle informatie die voor u van belang is.

 • Inkoop Jeugd

  Bent u als organisatie betrokken bij de inkoop voor de Jeugdwet? Wij kopen jeugdzorg regionaal in.

 • Inkoop 2019

  De inkoop van WMO en Jeugdzorg gebeurt vanaf 2019 regionaal. Er komt 1 integraal contract. Op de website van de ZorgRegio Midden-IJssel/Oost-Veluwe kunt u de ontwikkelingen volgen.
  Zutphen doet niet mee met de regio bij de inkoop van huishoudelijke hulp en Maatschappelijke opvang/Beschermd wonen.

 • WMO begeleiding en dagbesteding

  Ondersteunt uw organisatie mensen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), op het gebied van begeleiding en dagbesteding? Wij kopen de zorg regionaal in.