Inkoop 2019

De inkoop van WMO en Jeugdzorg gebeurt vanaf 2019 regionaal. Er komt 1 integraal contract. Op de website van de ZorgRegio Midden-IJssel/Oost-Veluwe kunt u de ontwikkelingen volgen.
Zutphen doet niet mee met de regio bij de inkoop van huishoudelijke hulp en Maatschappelijke opvang/Beschermd wonen.

  • Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

    Alle relevante informatie over de raamovereenkomst Jeugd tot en met 2018 en alles omtrent de integrale inkoop vanaf 2019 (consultaties en overlegtafels)