Inkoop WMO Huishoudelijke zorg (HZ1 en HZ2)

Wilt u als organisatie deelnemen aan het inkoopproces Huishoudelijke Hulp 1 en 2 (HZ1 EN HZ2)? Dan vindt u hier alle informatie die voor u van belang is.

Voor de inkoop van huishoudelijke zorg (HZ1 en HZ2) hanteert de gemeente Zutphen een toelatingsproces op basis van het Openhousemodel. In het procesdocument hieronder leest u daar meer over.
Met iedere aanbieder die voldoet aan de eisen in het procesdocument, willen wij een overeenkomst sluiten. U kunt als aanbieder op verschillende momenten instappen.

•    Het 1e instapmoment start 7 juni 2018.
•    De sluitingstermijn voor inschrijvingen 1e instapmoment: woensdag 18 juli 2018, 24.00 uur.

Instapmomenten

Na dit instapmoment kunt u alsnog toetreden, gedurende de looptijd van de overeenkomst. Toetreden kan op vaste momenten: vanaf 1 maart 2019 ieder kalenderjaar op 1 maart en 1 september.

Het is mogelijk dat wij tussentijds extra instapmomenten aankondigen. U kunt toetreden als u voldoet aan de criteria en voorwaarden in het procesdocument.

Het toelatingsproces is aangekondigd op TenderNed.

Toelatingsdocumenten

In het procesdocument vindt u alle informatie over het inkoopproces, inclusief planning en termijnen en de wijze waarop u kunt toetreden. Daaronder vindt u de bijlagen bij het procesdocument. Deze zijn van belang voor uw toelating.

Procesdocument

Procesdocument huishoudelijke zorg 1 en 2 (pdf, 626 kB)

Procesdocument huishoudelijke zorg 1 en 2, met zichtbare wijzigingen (pdf, 768 kB)

Bijlagen bij procesdocument

1e Nota van inlichtingen (pdf, 431 kB)

2e Nota van inlichtingen (pdf, 180 kB)

3e Nota van inlichtingen (pdf, 181 kB)

Administratieprotocol (pdf, 1 MB)

Algemene Voorwaarden Sociaal Domein pdf, (563 kB)

Overeenkomst huishoudelijke zorg 1 en 2 (pdf, 585 kB)

Overeenkomst huishoudelijke zorg 1 en 2, met zichtbare wijzigingen (pdf, 693 kB)

Uniform Europees aanbestedingsdocument (pdf, 282 kB)

Overige invulbijlagen (doc, 47 kB)

Contact

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar: HHinkoop@zutphen.nl.