Inkoop WMO Huishoudelijke zorg (HZ1 en HZ2)

Wilt u als organisatie deelnemen aan het inkoopproces Huishoudelijke Hulp 1 en 2 (HZ1 EN HZ2)? Dan vindt u hier alle informatie die voor u van belang is.

Van 6 november t/m 20 november 2019 konden aanbieders reageren op de tarieven voor 2020 en de voorgestelde wijzigingen op de overeenkomst per 1 januari 2020. De Nota van Inlichtingen en de gewijzigde documenten vindt u onderaan deze pagina.

De tarieven voor huishoudelijke zorg zijn per 1 januari 2020:

  Tarieven per 1 januari 2019 Tarieven per 1 september 2019 Tarieven per 1 januari 2020
HZ 1 € 25,80 € 25,80 € 27,00
HZ 2 € 28,80 € 27,00 € 27,60

Deze tarieven zijn gepubliceerd onder voorbehoud van vaststelling van het college.

Toelatingsproces

Voor de inkoop van huishoudelijke zorg (HZ1 en HZ2) hanteert de gemeente Zutphen een toelatingsproces op basis van het Openhousemodel. In het procesdocument hieronder leest u daar meer over.
Met iedere aanbieder die voldoet aan de eisen in het procesdocument, willen wij een overeenkomst sluiten.

Instapmomenten

U kunt als aanbieder op verschillende momenten instappen tijdens de duur van de overeenkomst. Toetreden kan op vaste momenten:

  • 1 maart. U kunt tot 1 februari inschrijven.
  • 1 september. U kunt tot 1 augustus inschrijven.

Het is mogelijk dat wij tussentijds extra instapmomenten aankondigen. U kunt toetreden als u voldoet aan de criteria en voorwaarden in het procesdocument.

Het toelatingsproces is aangekondigd op TenderNed.

Toelatingsdocumenten

In het procesdocument vindt u alle informatie over de wijze waarop u kunt toetreden. Daaronder vindt u de bijlagen bij het procesdocument. Deze zijn van belang voor uw toelating.

Procesdocument

Procesdocument huishoudelijke zorg 1 en 2 (pdf, 626 kB)

Bijlagen bij procesdocument

1e Nota van inlichtingen (pdf, 427 kB)

2e Nota van inlichtingen (pdf, 180 kB)

3e Nota van inlichtingen (pdf, 181 kB)

Administratieprotocol (pdf, 1 MB)

Algemene Voorwaarden Sociaal Domein pdf, (563 kB)

Overeenkomst huishoudelijke zorg 1 en 2 (pdf, 585 kB)

Uniform Europees aanbestedingsdocument (pdf, 282 kB)

Overige invulbijlagen (doc, 47 kB)

Contact

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar: HHinkoop@zutphen.nl.