Besluit No Show

In de uitvoeringspraktijk van de Jeugdwet (Jw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komt het voor dat cliënten met een indicatie voor zorg en ondersteuning door verschillende oorzaken zonder bericht niet verschijnen bij de zorgaanbieder. Dit wordt 'no-show' genoemd. De Wmo overeenkomst biedt de zorgaanbieders geen mogelijkheid om de kosten die hiermee samenhangen te declareren. De fysieke overlegtafel heeft voor dit knelpunt regels opgesteld. Het college heeft deze vastgesteld. Per 1 januari 2018 maken deze regels als addendum deel uit van de deelovereenkomst maatwerkvoorziening Wmo-begeleiding.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Besluit No Show pdf, 316kB