Project Dagbesteding – Samen zorg voor dagbesteding

Wij vinden het belangrijk dat inwoners zo veel mogelijk zelfstandig invulling aan hun leven kunnen geven, waarbij ze hun zelforganiserend vermogen aanspreken. Wanneer dit niet lukt dan is er ondersteuning om het zelforganiserend vermogen te vergroten of bij te leren.

Vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) was de ondersteuning in de vorm van dagbesteding vaak gericht op de beperking van de persoon. Nu staat centraal wat mensen kunnen, wat hun talenten zijn, los van een eventuele beperking. Dit betekent dat het bestaande aanbod aan dagbesteding moet vernieuwen.

Met het project Dagbesteding (Samen zorg voor dagbesteding) willen we:

  • het huidige aanbod van dagbesteding vernieuwen
  • nieuwe laagdrempelige diensten ontwikkelen, bij inwoners in de buurt (preventieve werking).

Wij zijn in gesprek met initiatiefnemers die al ideeën hebben over de gewenste vernieuwing. Daarnaast zoeken we, samen met deelnemers, naar nieuwe mogelijkheden om deze om te zetten in nieuwe concepten. Dit gebeurt in een vijftal werksessies.

Bestuursopdracht

In september 2016 heeft het college ingestemd met de bestuursopdracht om uitvoering te gaan geven aan het project Dagbesteding, Samen zorg voor dagbesteding.

Bestuursopdracht project Dagbesteding (pdf, 121 kB)

Startbijeenkomst

Op 22 maart 2017 heeft de (her)startbijeenkomst van het project Dagbesteding plaatsgevonden. Deze bijeenkomst was bedoeld om de aanwezigen te enthousiasmeren en prikkelen om deel te nemen aan de werksessies.

Deze avond heeft Joost Rigter de aanwezigen meegenomen in zijn donkere wereld om iedereen te laten ervaren wat de mogelijkheden kunnen zijn van een beperking. Joost ziet zelf nog maar 1% en heeft de aanwezigen meegenomen in zijn acceptatieproces. Met een blinddoek op is iedereen gelijk, kwetsbaar en worden andere zintuigen versterkt.