WMO begeleiding en dagbesteding

Ondersteunt uw organisatie mensen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), op het gebied van begeleiding en dagbesteding? Wij kopen de zorg regionaal in.

  • Toetreden als aanbieder

    Op de website van Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe leest u hoe u kunt toetreden als aanbieder.