De vergaderdata in 2018

In 2018 zijn 9 vergaderingen van de fysieke overlegtafel gepland. Als er te weinig agendapunten zijn, of als een groot deel van de deelnemers verhinderd is, kan de vergadering worden geannuleerd. De vergaderlocatie rouleert en wordt in de vergadering voor de volgende vergadering vastgesteld.

9 januari 2018, 15.00 uur – 17.00 uur

20 februari 2018, 15.00 uur – 17.00 uur

3 april 2018, 15.00 uur – 17.00 uur

15 mei 2018, 15.00 uur – 17.00 uur

26 juni 2018, 15.00 uur – 17.00 uur

7 augustus 2018, 15.00 uur – 17.00 uur (zomervakantie)

18 september 2018, 15.00 uur – 17.00 uur

30 oktober 2018, 15.00 uur – 17.00 uur

11 december 2018, 15.00 uur – 17.00 uur