Ondernemers in Zutphen en Warnsveld

Bent u ondernemer in Zutphen of Warnsveld? Graag betrekken wij lokale ondernemers bij onze inkoop- en aanbestedingstrajecten. Hiervoor moeten wij u wel weten te vinden. Wij inventariseren daarom welke producten, diensten en werken ondernemers in de gemeente leveren.

Onze medewerkers kunnen uw gegevens raadplegen voordat zij een inkoop- of aanbestedingstraject starten.

Aanmelden

Wilt u in onze database opgenomen worden? Schrijf u dan in.

Werkzaam in de grond-, weg- en waterbouw of groene sector?

Specifiek voor (cultuurtechnische en civieltechnische) opdrachten voor grond-, weg- en waterbouw en voor groen- en tuinonderhoud hanteren wij de Groslijst systematiek voor selectie van (lokale) ondernemers. Bent u als ondernemer in deze specifieke opdrachten geïnteresseerd, dan kunt u zich aanmelden voor één of meerdere groslijsten.

Meer informatie over de groslijstsystematiek.