Meer kansen voor lokale ondernemers bij inkoop

Bent u ondernemer in Zutphen of Warnsveld? Dan heeft u meer kansen op een opdracht van de gemeente Zutphen. Wij hebben dit vastgelegd in ons inkoopbeleid. Om te weten welke lokale ondernemers zaken met ons willen doen, ontwikkelden wij de Portal voor lokale ondernemers (plo.zutphen.nl). Bent u ondernemer in de civiel- en cultuurtechnische werken, dan kunt u bij de groslijst terecht.

Portal voor lokale ondernemers

Als u uw gegevens invult in de portal voor lokale ondernemers, dan weten wij dat u zaken met ons wilt doen. Ook geeft u aan voor welke producten en diensten wij bij u terecht kunnen.

Onze medewerkers kunnen uw gegevens raadplegen voordat zij een inkoop- of aanbestedingstraject starten.

Aanmelden

Wilt u in onze database opgenomen worden? Schrijf u dan in via plo.zutphen.nl.

Werkzaam in de grond-, weg- en waterbouw?

Specifiek voor (cultuurtechnische en civieltechnische) opdrachten voor grond-, weg- en waterbouw hanteren wij de Groslijst systematiek voor selectie van (lokale) ondernemers. Bent u als ondernemer in deze specifieke opdrachten geïnteresseerd, dan kunt u zich aanmelden voor één of meerdere groslijsten.

Meer informatie over de groslijstsystematiek.