Compliment, klacht of bezwaar

 • Compliment

  We ontvangen naast klachten ook vaak complimenten over bijvoorbeeld de dienstverlening. Wilt u ook een compliment geven?

 • Klacht of bezwaar

  Is er iets kapot in uw buurt of heeft u overlast? Heeft u een klacht over de gemeente of bent u het niet eens met een besluit?

 • Meldingen over openbare ruimte

  Is de stoep kapot, of ziet u een kapotte prullenbak? Een afgeknakte boom(tak) of gedumpte vuilnis in de struiken? Heeft u last van de eikenprocessierups? Deze, en andere meldingen, kunt u direct online doen.

 • Klachten over de gemeente

  Bent u ontevreden over hoe een medewerker of bestuurder u heeft behandeld. Dan kunt u een klacht bij de gemeente indienen.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

  Wilt u reageren op een besluit dat de gemeente wil nemen of genomen heeft? Dan heeft u verschillende mogelijkheden.

 • Gevonden en verloren in Zutphen

  Hier kunt u zoeken naar verloren voorwerpen en gevonden voorwerpen melden.

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gemeentelijk handelen of juist het nalaten daarvan? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Verzoek Wet openbaarheid van bestuur

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bepaalt dat informatie van de overheid zoveel mogelijk openbaar moet zijn. Als u informatie of documenten wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, dan kunt u hiervoor een Wob-verzoek indienen.

 • Milieuklacht over een bedrijf

  Heeft u last van geluid, geur of stof van een bedrijf in uw buurt? Dan kunt u een milieuklacht indienen.