Natuur, milieu, water

 • Kabels en leidingen, instemming vragen

  In de gemeente Zutphen wordt regelmatig gegraven. Nutsbedrijven, energiebedrijven en telecombedrijven moeten toestemming vragen bij de gemeente voor het leggen van kabels en leidingen in de grond.

 • Zutphen energieneutraal

  Zutphen energieneutraal betekent dat het energieverbruik zo laag mogelijk is én dat de energie duurzaam wordt opgewekt. Dat is een enorme opgave waar de gemeente uw hulp bij nodig heeft.

 • Milieunota's

  De gemeente Zutphen wil overlast voor het milieu zoveel mogelijk beperken. Hiervoor zijn beleidsnota's bodembeheer, luchtkwaliteit en geluidhinder gemaakt.

 • Watervergunning

  Verricht u werkzaamheden op of bij water? Dan moet u dit melden of, in sommige gevallen, een watervergunning aanvragen.

 • Subsidie voor afkoppelen regenwater van riolering

  De gemeente geeft subsidie als u de afvoer van regenwater van het dak wilt ‘afkoppelen’ van de riolering.

 • Cleantech

  Cleantech is het meer doen met minder. Het is geen sector, maar een manier van werken binnen sectoren. Het is een verzamelnaam voor producten en diensten die een bijdrage leveren aan een schonere aarde.