Watervergunning

Verricht u werkzaamheden op of bij water? Dan moet u dit melden of, in sommige gevallen, een watervergunning aanvragen.

Voorwaarden

Voor de volgende activiteiten heeft u een watervergunning nodig:

 

  • direct lozen van afvalwater op oppervlaktewateren;
  • grondwater onttrekken;
  • activiteiten bij een waterstaatswerk (bijvoorbeeld snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg, dijk);
  • aanleg waterberging;
  • dempen van een watergang. 

Aanvragen

  • U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket, om te zien of u een watervergunning nodig heeft.
  • Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze digitaal of schriftelijk aanvragen via dezelfde website.
  • Ook de melding kunt u digitaal of schriftelijk doen.
  • U moet zich bij het omgevingsloket met eHerkenning identificeren