Cleantech Startersfonds Zutphen

Cleantechfonds stimuleert lokaal ondernemen voor een beter klimaat.

Dit fonds verstrekt leningen van € 10.000 tot € 50.000 aan bedrijven in de startfase. Die bedrijven die een grote behoefte hebben aan financiering, maar waarvoor het aanbod door kapitaalverschaffers (door het risico) vaak klein is. 

Op deze manier zorgt het Cleantech Startersfonds ervoor

  • dat meer duurzame ondernemersideeën hun weg vinden naar de markt;
  • dat meer startende bedrijven (sneller) doorgroeien tot volwaardige bedrijven;
  • meer banen, welvaart en een duurzamer en gezonder klimaat.

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website van het Cleantechfonds