Parkeerabonnement

Met een parkeerabonnement kunt u onbeperkt parkeren op de parkeerplaats waar het abonnement geldt.

Voorwaarden

Een parkeerabonnement kan worden aangevraagd door:

  • bewoners in een gebied met betaald parkeren en/of met parkeerplaatsen voor vergunninghouders;
  • bedrijven en scholen in een gebied met betaald parkeren en/of met parkeerplaatsen voor vergunninghouders;
  • bedrijven die onderhouds- of herstelwerkzaamheden uitvoeren in een gebied met betaald parkeren of en/of met parkeerplaatsen voor vergunninghouders
  • een overheidsinstelling, thuis- of kraamzorgorganisatie, huisarts of verloskundige.

Voor de Houtwal - het parkeerterrein achter het politiebureau - kan iedereen een abonnement aanvragen.

Een parkeerabonnement is 1 kalenderjaar geldig.

Kosten parkeerabonnement

De kosten van een parkeerabonnement zijn afhankelijk van de straat. Voor sommige straten bestaat een wachtlijst.

Straatnaam Kosten per jaar (2017)
Basseroord € 530,40
David Evekinkplein/Paardenwal € 530,40
Donkeresteeg € 795,60
's-Gravenhof € 530,40 (wachtlijst)
Houtwal (achter politiebureau) € 156,00
Houtwal/Vispoortplein € 265,20
Isendoornstraat (bij basisschool De Bongerd) € 265,20 (wachtlijst)
Laarstraat € 795,60
Marspoortstraat € 530,40
Martinetsingel € 530,40
Molengracht € 530,40
Nieuwstad € 795,60
Noorderhaven € 530,40 (vanaf 16/01/2017)
Roodsplein € 265,20
Rozengracht € 530,40
Rijkenhage/Hagepoortplein € 795,60 (wachtlijst)
Spittaalstraat € 795,60
Tadamasingel € 530,40
Walstraat € 530,40
IJsselkade € 265,20 (wachtlijst)

 

Aanvragen parkeerabonnement

Vraag een parkeerabonnement aan met het aanvraagformulier parkeerabonnement (pdf, 68,2 KB). Geef hierop aan voor welke straat u een abonnement wilt. Als er geen parkeerabonnementen meer zijn voor de straat van uw voorkeur, komt u op de wachtlijst te staan. U krijgt het abonnement toegestuurd samen met een brief. Hierin staat ook hoe u moet betalen.