Werkgelegenheid

Wij willen extra banen creëren en mensen begeleiden naar werk. Dit doen wij samen met andere organisaties.

  • Samen werk bereikbaar maken

    We investeren in het creëren van extra banen en het begeleiden naar werk. Binnen 2 jaar willen we het aantal Zutphenaren dat niet werkt, maar wel werk zoekt, verminderen met ongeveer 10% (dat zijn 300 mensen).

  • Vouchers voor bereikbaar maken van werk

    Wij willen meer mensen aan werk helpen en sociaal ondernemerschap bevorderen in de regio Zutphen. Dat doen we samen met werkgevers, maatschappelijke organisaties en onderwijs. Een van de dingen die we daarvoor doen, is het beschikbaar stellen van vouchers voor goede ideeën om mensen aan het werk te helpen.