Samen werk bereikbaar maken

We investeren in het creëren van extra banen en het begeleiden naar werk. Binnen 2 jaar willen we het aantal Zutphenaren dat niet werkt, maar wel werk zoekt, verminderen met ongeveer 10% (dat zijn 300 mensen).

Dat kunnen we als gemeente niet alleen. Dat doen we met organisaties als Plein, Delta en UWV, maar ook met andere (maatschappelijke) partijen, en natuurlijk met de werkzoekenden zelf. We willen creatief en innovatief samenwerken, omdat we daarmee meer bereiken dan alleen via de gebruikelijke wegen.

Initiatieven

  • Aanjaagteam Werk(t)

Werk (naar vermogen) bereikbaar maken voor iedereen vraagt om een gemeenschappelijke inzet van alle betrokken partijen. Daarom is er dit team. Dat bestaat uit cliënten van Plein en UWV, uit afgevaardigden van onderwijs- en zorginstellingen, ondernemers, WSP, het Plein, Delta, UWV, maatschappelijke organisaties, regio en de gemeente Zutphen. Zij jagen initiatieven aan en helpen met (bijvoorbeeld financiële) steun. Doel: initiatieven die eraan bijdragen werken (naar vermogen) bereikbaar te maken voor iedereen.

  • WerkgeversServicePunt (WSP)

Het Plein, Delta en UWV werken zeer nauw samen in het Werkgeversservicepunt (WSP). Samen zorgen zij ervoor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen participeren, ofwel: meedoen op de arbeidsmarkt.

Medewerkers van het WSP informeren en adviseren werkgevers over subsidies, regelingen en financiële voordelen. Ze bieden ook persoonlijk en kosteloos advies en ondersteuning bij de werving en selectie van personeel. Verder helpen zij bij vragen over opleiding of mobiliteit van personeel. Een duurzame samenwerking met werkgevers is van zeer belangrijk om ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ in Zutphen op de kaart te zetten.

Contact

Wilt u meedenken over ‘Samen werk bereikbaar maken’, of wilt u er meer over weten? Neem dan contact  via info@zutphen.nl (o.v.v. ‘Samen werk bereikbaar maken’) of bel 140575 (zonder kengetal).