Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Woensdagnacht 20 maart 2019 is de voorlopige uitslag bekend geworden van de Provinciale Staten verkiezingen van de gemeente Zutphen.
Lees meer over 'Voorlopige uitslag verkiezingen gemeente Zutphen voor de Provinciale Staten'

(Accordion ingeklapt)

Onze burgemeester en wethouders besluiten het bestemmingsplan en de aanvragen om vergunningen en een ontheffing Wet natuurbescherming voor het windplan in procedure te brengen. Hiermee onderschri...
Lees meer over 'Ontwerpbestemmingsplan Fort de Pol ter inzage'

(Accordion ingeklapt)

In 2018 werd Zutphen voor de 4e keer verkozen tot leukste Roparunnerstad op de route van Hamburg naar Rotterdam. Dankzij de organisatie van de Stichting Doorkomst Roparun Zutphen en de vele vrijw...
Lees meer over 'Dien voor 1 april idee in voor Roparun prijs'

(Accordion ingeklapt)

Wij stellen aan iedere school in Zutphen 10.000,- beschikbaar voor het verduurzamen van het gebouw. De scholen mogen zelf bepalen hoe dit budget het beste besteed wordt, als het maar bijdraagt aa...
Lees meer over 'Scholen worden groener'

(Accordion ingeklapt)

De manier waarop wij subsidies aan veel organisaties verlenen, is veranderd. Wij bepalen niet alleen hoeveel een organisatie krijgt en waaraan ze het geld besteden. Dat doen we nu samen met de or...
Lees meer over 'Organisaties verdelen subsidiepot'