Toegankelijkheid

Gemeente Zutphen wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15-12-2015.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

 1. http://www.zutphen.nl (hoofdwebsite)

De volgende url's zijn uitgesloten van deze verklaring:

 1. http://www.zutphen.smartmap.nl/ (dit onderdeel valt niet onder onze verantwoordelijkheid)

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

 1. Succescriterium 4.1.1 Parsen (A)

  Dit succescriterium is nog niet onderzocht.

  Oorzaak

  "id"-attributen zijn niet uniek.

  Gevolg

  Het kan zijn dat een pagina niet op alle browsers en op alle platforms goed werkt.

  Alternatieven

  nee

  Maatregelen

  pagina verwijderen.

  Planning

  augustus 2015

 2. Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

  Dit succescriterium is nog niet onderzocht.

  Oorzaak

  De 'volg ons' icoontjes zijn bij aanklikken te donker (grijs), hebben te weinig contrast met de achtergrond (blauw)

  Gevolg

  icoon is onvoldoende zichtbaar bij mouseover of klikken

  Alternatieven

  nee

  Maatregelen

  verzoek aan ontwikkelaar om aan te passen

  Planning

  1e kwartaal 2016

Testresultaten

 1. 24-07-2015: Test met automatisch testinstrument

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.