Gemeenteraad, college en organisatie

 • Werken bij de gemeente Zutphen

  Beweging is overal in en rond Zutphen. De wereld verandert. Inwoners en ondernemers stellen nieuwe vragen, waar wij als bestuurlijke organisatie graag op inspelen. Dat doen we als gelijkwaardige partners in een netwerksamenleving. Dat vraagt initiatief, mensen die de regie durven nemen. Iemand als jij?

 • Gemeenteraad

  De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Op de website van de raad staan zaken als agenda's, vergaderstukken, informatie over raadsleden en uitleg over de werkwijze.

 • Burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders van Zutphen bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. De belangrijkste taak is het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van de gemeenteraad. De burgemeester is voorzitter van het college. Ieder collegelid heeft zijn/haar eigen taakgebied.

 • Coalitieakkoord 2018-2022

  Met elkaar kleuren we Zutphen en Warnsveld

 • Besluitenlijsten college

  Een overzicht van de besluiten van het college van burgemeester en wethouders. De besluitenlijsten kunt u downloaden met Acrobat Reader.

 • Begroting en jaarverslag

  Financiële plannen en verantwoording van de gemeente Zutphen.

 • Zutphen in Cijfers

  Een interactieve website met kerncijfers van de gemeente Zutphen.

 • Inwonerspanel Zutphen Spreekt

  Uw meningen en ideeën zijn voor ons erg belangrijk. Daarom vragen wij inwoners van Zutphen en Warnsveld om lid te worden van het online inwonerspanel ‘Zutphen Spreekt’.

 • Verkiezingen

  Op 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen weer plaats. Zodra er meer over bekend is, zullen we dat hier laten weten.

 • Regelgeving en beleid

  De gemeente maakt plaatselijke wetten en regels. Deze 'verordeningen' en 'beleidsregels' staan op de website Overheid.nl. U kunt daar ook enkele beleidsplannen van de gemeente vinden.

 • Zutphen 2025

  Zutphen verzamelde inhoud voor een toekomstvisie en sprak hierover met inwoners, bedrijven en bezoekers. Lees hoe Zutphen er in 2025 uitziet.

 • Werken aan een krachtig Zutphen met het Focustraject

  Het Focustraject betekent: we zijn een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te bezoeken, iedereen hoort erbij en kan meedoen, we stimuleren een goed ondernemersklimaat en we zijn ambitieus in de energietransitie en de klimaatagenda.

 • Rampen en crises

  De gemeente probeert op diverse manieren grote incidenten en crises te voorkomen. Daarnaast bereiden de hulpverleningsdiensten en gemeentelijke diensten zich voor op allerlei mogelijke crises, mochten deze zich toch voordoen.