Werken aan een krachtig Zutphen met het Focustraject

Het Focustraject betekent: we zijn een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te bezoeken, iedereen hoort erbij en kan meedoen, we stimuleren een goed ondernemersklimaat en we zijn ambitieus in de energietransitie en de klimaatagenda.

We werken hier samen aan met inwoners, bedrijven en organisaties en de Cleantech Regio. Hieronder leest u, wat we hiervoor doen.

Samen werk bereikbaar maken

We investeren in het creëren van extra banen en het begeleiden naar werk. Binnen 2 jaar willen we het aantal Zutphenaren dat niet werkt, maar wel werk zoekt, verminderen met ongeveer 10% (dat zijn 300 mensen). Dat doen we niet alleen, maar met organisaties als Plein, Delta en UWV, met andere (maatschappelijke) partijen, en natuurlijk met de werkzoekenden zelf. 

Lees verder op: www.zutphen.nl/werk

Inzetten op Cleantech

Cleantech is het meer doen met minder. Het is een verzamelnaam voor producten en diensten die een bijdrage leveren aan een schonere aarde. Door in te zetten op cleantech creëren we meer banen en minder afval, gebruiken we minder energie en binden we (nieuwe) ondernemers en krachtige inwoners aan Zutphen.

Lees verder op: www.zutphen.nl/cleantech

Investeren in de binnenstad

Zutphen investeert in de binnenstad. Dat is belangrijk voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de hele Zutphense samenleving. Zutphen gebruikt zo de binnenstad en haar kwaliteit als dé motor van de economische en culturele vitaliteit gemeente breed. Partners in de stad zetten hier samen de schouders onder.

Lees verder op: www.zutphen.nl/binnenstad

Versterken woonklimaat

Wonen moet bijdragen aan het vergroten van onze sociaaleconomische kracht. Zutphen is en blijft een aantrekkelijke stad om te wonen. Zowel voor economisch zelfstandige als voor kwetsbare inwoners. Dat doen we door nieuwbouw, door aandacht te vestigen op het gevarieerde woningaanbod en diverse andere maatregelen.

Lees verder op: www.zutphen.nl/woonklimaat

Zorg dichtbij

We zetten in op het vergroten van de innovatiekracht van de Zutphense zorgsector om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te waarborgen. Voor de huidige en toekomstige generaties.
De vraag en behoefte van de inwoner staan daarbij centraal. We willen met alle betrokken partijen in de zorgsector op zoek naar een nieuwe manier van werken. Daarbij stimuleren we innovatieve oplossingen die passen bij Zutphen, en die een groot maatschappelijke én financiële impact hebben.

Lees verder op: www.zutphen.nl/zorg

Sterk bestuur door samenwerken

Inwoners, ondernemers en organisaties werken als partners samen aan een sterk Zutphen.