Gemeentebelastingen

Belastingcentrum Tribuut in Epe verzorgt onze gemeentebelastingen.

Online regelen

Als u inlogt met DigiD op de website van Tribuut, kunt u direct zaken regelen en bijvoorbeeld een taxatieverslag inzien.

Vragen over belastingen

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw woning, de hoogte van afvalstoffenheffing, de rioolheffing, betalen in termijnen of hondenbelasting? Kijk dan op de website van Tribuut. Daar vindt u informatie over alle gemeentebelastingen.

Contact

Waarom Tribuut

De samenwerking levert 5 deelnemende gemeenten voordelen op. Er is 1 organisatie waar inwoners, bedrijven en instellingen terecht kunnen met vragen over gemeentebelastingen en WOZ. Het voeren van 1 administratie en het werken met 1 belastingsysteem is bovendien efficiënter. De deelnemende gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de tarieven en het maken van verordeningen.

Logo Tribuut