Geboorteaangifte

Is uw zoon of dochter geboren? Dan moet u uw kind binnen 3 dagen na de geboorte aangeven bij de gemeente waar het is geboren. Dit doet u in het stadhuis.

Aangifte doen in het stadhuis

De (wettelijke, juridische) vader is verplicht om de geboorte aan te geven. Als de vader ontbreekt of niet in staat is om aangifte te doen, dan moet iemand die bij de bevalling aanwezig was de aangifte doen. De moeder is altijd bevoegd om de geboorte van haar kind aan te geven.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs van uzelf en van de moeder (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
  • Afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend;
  • Wilt u uw kind laten vermelden in uw trouwboekje of partnerschapsboekje? Neem dit boekje dan mee.

Voor de duomoeders is het van belang ook de anonieme donorverklaring mee te nemen. Als de donorverklaring niet aanwezig is bij de geboorteaangifte, moet de aangifte worden uitgesteld of moet het kind achteraf erkend worden. Alle informatie hierover is te vinden op de website van Rijksoverheid.

Wanneer geboorteaangifte doen?

U moet binnen 3 dagen na de geboorte uw kind aangeven. Dit kan niet in het weekend. In onderstaand schema ziet u welke dag u uiterlijk aangifte moet doen of uw handtekening moet zetten.

  • Geboorte maandag - uiterlijk donderdag
  • Geboorte dinsdag - uiterlijk vrijdag
  • Geboorte woensdag - uiterlijk maandag
  • Geboorte donderdag - uiterlijk maandag
  • Geboorte vrijdag - uiterlijk dinsdag
  • Geboorte zaterdag - uiterlijk dinsdag
  • Geboorte zondag - uiterlijk woensdag

Eindigt de aangiftetermijn van 3 dagen op een feestdag? Dan kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen.

Per 1 januari 2020 zetten de aangevers geen handtekening meer, alleen nog de ambtenaar.

Meer informatie

Geboorteakte

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte bij de aangifte. In dit geboortebewijs staan de namen van uw kind. De geboorteakte komt in het geboorteregister. Als de akte is ondertekend, kan deze niet zomaar worden gewijzigd. Let er dus goed op dat u de juiste (spelling van de) namen laat opnemen.