Plannen ter inzage

Als een plan (bijvoorbeeld bestemmingsplan of beleidsplan) 'ter inzage' ligt, kunt u hierop binnen een bepaalde periode reageren.

  • Anterieure overeenkomsten Windpark IJsselwind

    15 augustus 2019

    Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat met IJsselwind B.V. en het Waterschap Rijn en IJssel, anterieure overeenkomsten als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening zijn gesloten.