Plannen ter inzage

Als een plan (bijvoorbeeld bestemmingsplan of beleidsplan) 'ter inzage' ligt, kunt u hierop binnen een bepaalde periode reageren.

  • Vaststelling Wegenlegger Zutphen

    Burgemeester en wethouders van Zutphen maken op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland op 30 januari 2018 de Wegenlegger Zutphen hebben vastgesteld.