Plannen ter inzage

Als een plan (bijvoorbeeld bestemmingsplan of beleidsplan) 'ter inzage' ligt, kunt u hierop binnen een bepaalde periode reageren.

  • Kapmeldingen 22 bomen op diverse locaties in de gemeente Zutphen

    14 januari 2020, pdf, 34MB

    Uit de inspectie van deze bomen is gebleken dat de conditie slecht is. Om veiligheidsredenen worden de bomen gekapt. De kap van 1 boom is vanwege verkeersmaatregelen. De herplant en kap is besproken met de Bomenstichting. De bomen staan op de volgende locaties: Weerdslag, Boggelaar, Driesteek, Dennedijk, Almenseweg, Zwanevlot, Hekkelerdijk, Hawkinsstraat, Frits Juliushof en Helbergen. In het document is de precieze locatie van de bomen aangegeven. Dit document kunt u inzien tot en met 26 februari.

  • Herziene rampbestrijdingsplan Primagaz

    19 december 2019

    Het Dagelijks Bestuur van de VNOG heeft 1 december 2019 het herziene rampbestrijdingsplan van Primagaz vastgesteld. Dit plan ligt ter inzage van 16 december 2019 tot en met 3 februari 2020.