Plannen ter inzage

Als een plan (bijvoorbeeld bestemmingsplan of beleidsplan) 'ter inzage' ligt, kunt u hierop binnen een bepaalde periode reageren.

 • Besluit oplegnotitie MER zonnepark Revelhorst

  Deze bekendmaking en de aanmeldingsnotitie liggen vanaf 1 maart 2019 gedurende 6 weken tijdens de openingsuren ter inzage in het stadhuis, ’s Gravenhof 2 in Zutphen.

 • Bestemmingsplan Buitengebied Zuid & West, Bronsbergen 10

  Op 28 januari 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied Zuid en West, Bronsbergen 10” ongewijzigd vastgesteld. Het plan ligt van 22 februari tot en met 4 april 2019 ter inzage met de mogelijkheid beroep in te dienen.

 • Structuurvisie 'Noordrand de Hoven'

  Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat op 28 januari 2019 de gemeenteraad de structuurvisie ‘Noordrand de Hoven’ heeft vastgesteld.

 • Kapmeldingen 39 bomen Gemeente Zutphen

  In de gemeente is de kap gepland van 39 gemeentelijke bomen, verspreid over de hele gemeente. In onderstaand document kunt u zien om welke bomen het gaat. Met een omschrijving van de locatie, een foto en de reden waarom de boom wordt gekapt. Ook vindt u er informatie over herplant. Vaak gaat het om zieke of dode bomen. De kap van elke boom is besproken met de bomenstichting. De stichting is akkoord.