Omgevingsplan landelijk gebied

In 2015 stelde de gemeenteraad de 'Visie landelijk gebied, wonen en ondernemen in een gevarieerd landschap' vast. Deze visie omschrijft hoe we in Zutphen met ons landelijk gebied om gaan. Als vervolg op deze visie, en vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet (2021) hebben wij nu een omgevingsplan gemaakt. Het voorontwerp van dit plan ligt vanaf 7 juni ter inzage voor inspraak. Wat vindt u van het plan?

 • Het voorontwerp omgevingsplan inzien

  Knop omgevingsplan Het voorontwerp Omgevingsplan Landelijk gebied kunt u online inzien.

 • Van omgevingsvisie tot omgevingsplan

  Landelijk gebied_300_158 In 2015 is de visie ‘Landelijk Gebied, wonen en ondernemen in een gevarieerd landschap’ vastgesteld. Met deze visie willen we aangeven hoe we in de toekomst met het landelijk gebied binnen onze gemeente omgaan. Een uitwerking van de visie is het Omgevingsplan Landelijk gebied.

 • Ontwikkelingen in het landelijk gebied

  Screenshot landelijk gebied_300_158 Hoe is het landschap rond Zutphen gevormd en welke ontwikkelingen zijn er mogelijk? Wij laten het u zien op een interactieve kaart.

 • Antwoorden op veel gestelde vragen

  Heeft u een vraag over het omgevingsplan, of over het proces om te komen tot het definitieve plan? Wij hebben vragen die gesteld zijn tijdens de inloopbijeenkomst in juni 2019, met de antwoorden, op een rij gezet.