Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school door de afstand of door een handicap? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind.

Aanvragen

Is dit een eerste aanvraag? Informeer dan bij de gemeente of u in aanmerking komt voor de vergoeding.

U kunt de bijdrage aanvragen met het digitale aanvraagformulier. Lever, als hier tijdens het invullen van het formulier om gevraagd wordt, een inkomensverklaring bij ons in. De inkomensverklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst. Vraag om de verklaringen van het belastbaar inkomen van beide ouders. De verklaring is niet nodig voor leerlingen die naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs gaan.

Als de leerling meerderjarig is en handelingsbekwaam, kan hij of zij de aanvraag zelf doen.

Naar het aanvraagformulier bijdrage kosten leerlingenvervoer.

Bijdrage

De regeling geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Kan uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen? Dan vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als de school op meer dan 6 kilometer van uw woning ligt. Als de gemeente openbaar vervoer met begeleiding toestaat, krijgt u een vergoeding voor zowel uw kind als de begeleider.

Als uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, heeft hij/zij recht op aangepast vervoer (bijvoorbeeld een taxi of een schoolbusje).

Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs (bijvoorbeeld de basisschool) kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat de kosten van de eerste kilometers voor uw rekening komen. U krijgt dan alleen de kosten vergoed die boven het drempelbedrag uitkomen.

Meer informatie

Declareren

U ontvangt van ons een brief (beschikking) waarin staat of u de reiskosten kunt declareren. U gebruikt hiervoor het declaratieformulier.

Naar het declaratieformulier bijdrage kosten leerlingenvervoer.

Het is niet mogelijk met terugwerkende kracht reiskosten te declareren.