Paspoort, rijbewijs, uittreksels

 • Paspoort

  U kunt uw paspoort aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Maak hiervoor een afspraak.

 • Identiteitskaart

  U kunt uw identiteitskaart aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Maak hiervoor een afspraak.

 • Rijbewijs

  U kunt uw rijbewijs aanvragen of vernieuwen bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Na 1 week kunt u uw rijbewijs afhalen. Uw rijbewijs is in de meeste gevallen 10 jaar geldig.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  Een geboorte, huwelijk of overlijden wordt vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel uit de BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

 • Bewijs van in leven zijn

  Met dit bewijs kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Het bewijs is een soort uittreksel uit de Basisregistratie Personen.

 • Legalisatie handtekening

  Moet u bewijzen dat de handtekening op een document echt van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren.

 • Nederlander worden

  U kunt Nederlander worden als een van uw ouders Nederlander is (van rechtswege), door optie of door naturalisatie.