Verhuizen

Gaat u verhuizen? Geef uw verhuizing dan door binnen 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen nadat uw adres verandert. Ook als u binnen de gemeente van adres verandert. U kunt iemand machtigen om dit voor u te doen.

Alle (semi)overheidsinstanties waarmee u een relatie heeft, krijgen een verhuisbericht.

Verhuizen binnen of naar de gemeente

U woont al in Zutphen of Warnsveld en verhuist binnen de gemeente? Of bent u nieuw komen wonen in Zutphen of Warnsveld? Geef dan binnen 5 dagen na de verhuizing uw verhuizing online door.

U kunt ook naar het stadhuis komen. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn de openingstijden van het stadhuis aangepast. U kunt alleen in het stadhuis terecht op afspraak. U kunt alleen in het stadhuis terecht op afspraak. Een afspraak maakt u online of telefonisch (via 14 0575).

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • Kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat, de datum waarop het contract is ingegaan en de ondertekening;
  • Als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van toestemming (pdf, 150KB) met kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
  • Ouder voor een inwonend kind;
  • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
  • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.

Briefadres

Als u geen vast woonadres heeft of in een instelling verblijft, kunt u zich op een briefadres laten inschrijven. Dat kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn. Maak hiervoor een afspraak. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn de openingstijden van het stadhuis aangepast. U kunt alleen in het stadhuis terecht op afspraak. Een afspraak maakt u online of telefonisch (via 14 0575).

Verhuizen vanuit het buitenland

Wilt u voor langer dan 4 maanden in Nederland verblijven, dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland persoonlijk melden bij de balie van de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Iedereen die vanuit het buitenland (mee)verhuist moet zich persoonlijk aan de balie melden. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn de openingstijden van het stadhuis aangepast. U kunt alleen in het stadhuis terecht op afspraak. Een afspraak maakt u online of telefonisch (via 14 0575).

Heeft u eerder in Nederland gewoond? Dan gelden bovenstaande punten ook. Alleen dan maakt u een afspraak voor hervesting.

Vertrek naar het buitenland

Als u emigreert naar het buitenland of het komende jaar meer dan 8 maanden in het buitenland verblijft, moet u zich binnen 5 dagen voor vertrek laten uitschrijven. Daarbij moet het 1e adres in het buitenland worden opgegeven.  Het doorgeven van uw emigratie binnen de wettelijk bepaalde termijnen is verplicht.

Blijft er iemand op uw adres wonen? Dan moeten alle personen die naar het buitenland vertrekken (ook minderjarigen) zich persoonlijk aan de balie melden.