Alle minima regelingen

Hier vindt u alle regelingen in Zutphen voor mensen met een laag inkomen (minimaregelingen). Ook vindt u hier de aanvraagformulieren.

 • Bereken uw Recht

  Met het programma Bereken uw Recht kunt u zelf eenvoudig zien of u recht heeft op een vergoeding van de gemeente. Aan het einde van het programma wordt uitgelegd hoe u een vergoeding kunt krijgen.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is voor mensen met een laag inkomen en bedoeld voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Soms wordt het hele bedrag vergoed, soms betaalt u zelf nog een deel.

 • Bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering

 • Collectieve zorgverzekering Menzis

  De gemeente Zutphen heeft speciaal voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten een zorgverzekering. Deze zorgverzekering bij Menzis heet GarantVerzorgd. Hiermee dragen wij bij aan het beperken van uw zorgkosten.

 • De individuele studietoeslag

  Dit is een voorziening voor studenten met een beperking.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is geld van de gemeente voor mensen die al lang een laag inkomen hebben.

 • Jeugdregeling

  De Jeugdregeling is een extra financiële ondersteuning voor gezinnen met een laag inkomen. De regeling levert een bijdrage in de kosten die gemaakt worden voor uw kinderen.

 • Kinderopvangtoeslag

  Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees hier of u in aanmerking komt.

 • Kwijtschelding gemeentebelastingen

  Als u een laag inkomen hebt, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

 • Meedoen in Zutphen voor kinderen

  Kinderen in Zutphen en Warnsveld kunnen op verschillende manieren geld krijgen om mee te doen met sportieve of culturele activiteiten.

 • Meedoen-regeling

  Inwoners van Zutphen kunnen de Meedoen-regeling aanvragen om mee te doen aan sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten. Ook voor uw kinderen kunt u de Meedoen-regeling aanvragen.

 • Voedselbank

  Lukt het niet meer om de eindjes aan elkaar te knopen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een voedselpakket van de voedselbank.

 • Ziektekosten met een laag inkomen

  Wij kunnen u helpen om extra kosten te betalen die u hebt door een chronische ziekte of een beperking.