Alle minima regelingen

Hier vindt u alle regelingen in Zutphen voor mensen met een laag inkomen (minimaregelingen).

 • Kindpakket

  Het Kindpakket levert een bijdrage in de kosten die u maakt voor uw kind(eren). Voor meedoen en spullen. € 350 per kind (0-17 jaar) per kalenderjaar.

 • Gemeentepolis

  De gemeente Zutphen heeft speciaal voor mensen met een laag inkomen een Gemeentepolis. Deze collectieve zorgverzekering is afgesloten bij Menzis en heet GarantVerzorgd. Hiermee dragen wij bij aan het beperken van uw zorgkosten.

 • Meedoen-regeling

  De Meedoen-regeling is vanaf 2020 alleen voor volwassenen. U kunt een gedeeltelijke vergoeding krijgen voor kosten voor sport, cultuur, verenigingsleven en opleiding. Maximaal € 125 per kalenderjaar.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is een financiële bijdrage van de gemeente voor mensen die al lang een laag inkomen hebben.

 • Individuele studietoeslag

  Dit is een voorziening voor studerenden die vanwege hun beperking niet kunnen bijverdienen.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is voor mensen met een laag inkomen. Het is een vergoeding van bijzondere kosten die in uw situatie noodzakelijke zijn. Soms wordt het hele bedrag vergoed, soms betaalt u zelf nog een deel.

 • Bijdrage voor huur of hypotheek (woonkostentoeslag)

  Kunt u uw huur of hypotheek niet meer betalen omdat uw inkomen plotseling is gedaald? Bijvoorbeeld door ziekte, scheiding of werkloosheid? Dan krijgt u misschien van uw gemeente woonkostentoeslag. Woonkostentoeslag is een tijdelijke bijdrage van de gemeente om uw huur of hypotheek te betalen.

 • Extra geld voor laag inkomen

  Extra geld voor laag inkomen Heeft u een minimum inkomen? Dan zijn er regelingen waar u misschien gebruik van kunt maken. We hebben de regelingen voor u op een rij gezet.

 • Tegemoetkoming zorgkosten

  Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.
  Als u uw verplicht eigen risico van 2019 volledig hebt gebruikt, dan kunt u de tegemoetkoming zorgkosten nog aanvragen tot en met 31 december 2020. De tegemoetkoming bedraagt € 120.

 • Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

  Bent u (of is uw kind) chronisch ziek of heeft u (of uw kind) een structurele (blijvende) beperking? Heeft u daardoor extra medische kosten en krijgt u hiervoor geen vergoeding van een andere organisatie of uw verzekering? En hebt u een laag inkomen? Misschien kunt u een tegemoetkoming van de gemeente Zutphen krijgen.

 • Wat is een laag inkomen?

  Wat een laag inkomen is, verschilt per regeling. U vindt de inkomens in onderstaande tabel of bij de regeling zelf. Ook ziet u of uw vermogen meetelt. Minimaregelingen zijn voor alle mensen met een laag inkomen.

 • Bereken uw Recht

  Met het programma Bereken uw Recht kunt u zelf eenvoudig zien of u recht heeft op een regeling van de gemeente. En u kunt de regelingen waar u recht op heeft in één keer digitaal aanvragen.

 • Extra hulp voor minima

  Soms zijn de regelingen van de gemeente niet genoeg. In Zutphen zijn veel organisaties die financiële noodhulp bieden. Of hulp in natura, zoals de Voedselbank. Kijk voor meer informatie in de Hulpwijzer.

 • Zo kan elk kind meedoen

  Alle kinderen in Zutphen moeten kunnen meedoen, niemand mag buitenspel staan! Dat geldt voor sport, maar ook voor cultuur, school en andere maatschappelijke activiteiten. Of diplomazwemmen. Vaak betalen ouders deze activiteiten. Als dat financieel niet mogelijk is, zijn er in Zutphen diverse mogelijkheden om bij te springen.

 • Kinderopvangtoeslag

  Volgt u een re-integratietraject en hebt u daarom kinderopvang nodig? Misschien hebt u recht op kinderopvangtoeslag. Hebt u opvang nodig omdat u ontlast moet worden of omdat dit nodig is voor uw kind? Dan is opvang op sociaal medische indicatie mogelijk.

 • Kwijtschelding gemeentebelastingen

  Hebt u aanslag voor gemeentelijke belastingen gekregen? Als u een laag inkomen hebt, kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen.

 • Kosten bewindvoering

  Vraagt u als bewindvoerder bijzondere bijstand aan voor beschermingsbewind, curatele of mentorschap? Gebruik dan de aanvraagformulieren die wij speciaal hiervoor hebben gemaakt.