Reclame plaatsen

Wilt u een reclamebord, opschrift, ruitbeplakking, vlag, naamsaanduiding of andere reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het plaatsen van handelsreclame nodig.

Vooradvies

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u gratis een vooradvies aanvragen.

Wij kijken dan of uw voorstel past in het reclamebeleid en leggen het voor aan de Comissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie. Het antwoord op uw vooradvies heeft geen juridische status en is niet openbaar.

Aanvragen

Bekijk via de ‘vergunningcheck’ op het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. De aanvraag doet u ook via het Omgevingsloket. Particulieren doen dit met DigiD (of downloaden het formulier). Ondernemers vragen de vergunning digitaal aan met eHerkenning.

Vragen?

Heeft u vragen over uw aanvraag? Bel dan naar het Omgevingsloket Zutphen via 14 0575.

Voorwaarden

Binnen het beschermd stadsgezicht worden strenge eisen gesteld aan reclame. De beeldwijzer onderaan deze pagina geeft een globaal beeld van de reclamemogelijkheden. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het omgevingsloket of u kunt een verzoek om een vooradvies indienen.

Ook buiten het beschermd stadsgezicht (zoals het buitengebied, bedrijventerreinen of woonwijken) gelden regels.

Kosten

Het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning kost € 100. U betaalt ook leges van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (welstand): € 47 per aanvraag. Voor aanvragen om een omgevingsvergunning met meerdere activiteiten dan alleen het plaatsen van handelsreclame gelden andere tarieven.

Beeldwijzer

Voorbeeld schaal en vormgeving

Stem uw reclame af op de schaal en vormgeving van het gebouw en het straatbeeld.

Voorbeeld gevelopbouw en entree

De gevelopbouw en entree zijn leidend voor de locatie en maat van reclames.

Voorbeeld één element mogelijk

Eén element is mogelijk, niet breder dan de helft van de breedte van uw voorgevel.

Voorbeeld reclame haaks op gevel

Reclame haaks op de gevel mag maximaal 75 cm uitsteken, moet horizontaal en onder de verdiepingsvloer geplaatst zijn.

Voorbeeld alleen open belettering

Plaats alleen open belettering zodat de achterliggende gevel zichtbaar blijft.

Voorbeeld plek reclame

Plaats reclame onder de ramen van de eerste verdieping. Stem reclame af op gevelkarakteristiek en maak een relatie met de winkelpui en entree.