Inkoop en aanbesteden

  • Ondernemers in Zutphen en Warnsveld

    Bent u ondernemer in Zutphen of Warnsveld? Graag betrekken wij lokale ondernemers bij onze inkoop- en aanbestedingstrajecten. Hiervoor moeten wij u wel weten te vinden. Wij inventariseren daarom welke producten, diensten en werken ondernemers in de gemeente leveren.

  • Groslijst, systematiek voor selectie van aannemers

    Groslijsten zijn lijsten waarop aannemers, dienstverleners en leveranciers staan, die hun kwaliteit hebben bewezen en daardoor in aanmerking komen voor een uitnodiging voor een meervoudige of enkelvoudige onderhandse aanbesteding.

  • Inkoop sociaal domein

    Bent u als organisatie betrokken bij de inkoop voor de WMO, Jeugdwet of huishoudelijke hulp? Dan vindt u hier alle informatie die voor u van belang is.