Inkoop en aanbesteden

Hoe kunt u als ondernemer een opdracht krijgen van de gemeente Zutphen? Lokale ondernemers hebben meer kans. Ook werken we graag samen met ondernemers die duurzaam en sociaal ondernemen. Daarmee vergroten wij de maatschappelijke waarde van onze inkoop. Op onderstaande pagina’s leest u er meer over.

 • Meer kansen voor lokale ondernemers bij inkoop

  Bent u ondernemer in Zutphen of Warnsveld? Dan heeft u meer kansen op een opdracht van de gemeente Zutphen. Wij hebben dit vastgelegd in ons inkoopbeleid. Om te weten welke lokale ondernemers zaken met ons willen doen, ontwikkelden wij de Portal voor lokale ondernemers (plo.zutphen.nl). Bent u ondernemer in de civiel- en cultuurtechnische werken, dan kunt u bij de groslijst terecht.

 • Aanbestedingen

  Op de website Tenderned.nl kondigen wij openbare opdrachten aan.

 • Groslijst, systematiek voor selectie van aannemers

  Bent u aannemer van civiel- en cultuurtechnische werken? Om uitgenodigd te worden voor meervoudige of enkelvoudige onderhandse aanbestedingen, schrijft u zich in op een groslijst. Deze groslijst geldt voor opdrachten op het gebied van cultuur- en civieltechnische werken en daaraan gerelateerde diensten. Let op: vanaf 1 maart 2019 is deze systematiek gewijzigd.

 • Inkoop sociaal domein

  Levert uw organisatie diensten aan inwoners met betrekking tot WMO, Jeugdwet of huishoudelijke hulp? Dan vindt u hier alle informatie die voor u van belang is om voor een overeenkomst in aanmerking te komen.

 • Sociaal en duurzaam ondernemen

  Ondernemers die mensen helpen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maatschappelijke activiteiten sponsoren of bewust bezig zijn met duurzaamheid, hebben meer kans op een inkoopopdracht van de gemeente Zutphen. Dit hebben wij vastgelegd in ons concept inkoopbeleid.

 • Handboek Openbare Ruimte

  Werkt u, als stedenbouwkundige, projectontwikkelaar, adviesbureau of aannemer, aan projecten in de openbare ruimte van de gemeente Zutphen? In het Algemeen Handboek Openbare Ruimte staat hoe wij werken aan deze projecten.