Sociaal en duurzaam ondernemen

Ondernemers die mensen helpen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maatschappelijke activiteiten sponsoren of bewust bezig zijn met duurzaamheid, hebben meer kans op een inkoopopdracht van de gemeente Zutphen. Dit hebben wij vastgelegd in ons concept inkoopbeleid. Uw reactie is welkom.

Door sociaal en duurzaam te ondernemen, werken we samen aan een duurzame toekomst. Het draagt bij aan de realisatie van onze strategische doelen om ondernemerschap te stimuleren, meer mensen naar werk te helpen en stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en Cleantech.

Kadernota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Onze ambitie en de kaders voor maatschappelijk verantwoord inkopen staan beschreven in de Kadernota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. We hanteren 3 thema`s:

  1. Duurzaamheid
  2. Kansen voor lokaal aanbesteden
  3. Kansen voor sociaal aanbesteden

De kadernota is op 18 december 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.

Nota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) (pdf, 544 kB)

Uw mening over het inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nu de kaders voor MVI zijn vastgesteld, stellen wij uitvoeringsregels op. Deze zal het college vaststellen.

Ter voorbereiding op de besluitvorming leggen wij graag deze uitvoeringsregels aan u voor. Heeft u ideeën voor verbetering? Geef ze uiterlijk dinsdag 13 maart 2018 door aan Ceciel Lurvink, inkoopadviseur.

Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebaseerd op het model Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de VNG. Het bestaat uit een algemeen deel dat is opgesteld voor alle gemeenten in de regio Stedendriehoek en een deel dat specifiek voor de gemeente Zutphen geldt.

Concept Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Zutphen 2018 (pdf, 702 kB)

Het beleid geeft een korte beschrijving van de verschillende fasen in het inkoop en aanbestedingsproces. Ook bevat het beleid de uitgangspunten die de gemeente hanteert bij het selecteren van leveranciers en geven uitvoeringsregels voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.