Sociaal en duurzaam ondernemen

Ondernemers die mensen helpen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maatschappelijke activiteiten sponsoren of bewust bezig zijn met duurzaamheid, hebben meer kans op een inkoopopdracht van de gemeente Zutphen. Dit hebben wij vastgelegd in ons concept inkoopbeleid.

Door sociaal en duurzaam te ondernemen, werken we samen aan een duurzame toekomst. Het draagt bij aan de realisatie van onze strategische doelen om ondernemerschap te stimuleren, meer mensen naar werk te helpen en stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en Cleantech.

Kadernota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Onze ambitie en de kaders voor maatschappelijk verantwoord inkopen staan beschreven in de Kadernota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. We hanteren 3 thema`s:

  1. Duurzaamheid
  2. Kansen voor lokaal aanbesteden
  3. Kansen voor sociaal aanbesteden

De kadernota is op 18 december 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.

Nota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) (pdf, 544 kB)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Op basis van de kaders voor MVI hebben wij ons inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Zutphen 2018 (pdf, 886 kB)

Het beleid geeft een korte beschrijving van de verschillende fasen in het inkoop en aanbestedingsproces. Ook bevat het beleid de uitgangspunten die de gemeente hanteert bij het selecteren van leveranciers en geven uitvoeringsregels voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten gemeente Zutphen 2018 (pdf, 250 kB)

De algemene inkoopvoorwaarden regelen zaken die niet direct betrekking hebben op de kern van een te sluiten overeenkomst (product en prijs). Op 22 mei 2018 zijn de algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten gemeente Zutphen (en gemeenten regio Stedendriehoek) vastgesteld, naar het VNG Model.